Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

nowanadzieja
Zróbmy coś, ruszmy się w końcu.
Życie nie polega na codziennym wstawaniu rano z tą samą ponurą miną, umieraniu z nudów podczas wykładów, piciu piwa popołudniami, zachwycaniem się serialami, szlugach szybko kończonych w przerwach między zajęciami. Nie na tym polega młodość. Wybierzmy się do teatru, do opery, chodźmy na festiwale kina alternatywnego, na długie spacery, nauczmy się szyć i dobrze gotować, malujmy, twórzmy, oddawajmy się marzeniom, częściej się uśmiechajmy, planujmy, tańczmy, kochajmy się, zwiedźmy Europę, znajdźmy ciekawą pracę...
Zróbmy coś niech w końcu ruszy, niech to życie nabierze sensu.
— no właśnie
Reposted fromLinaa Linaa
nowanadzieja
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa

April 04 2017

nowanadzieja
Spalone mosty to najlepszy w życiu start 

March 19 2017

nowanadzieja
5434 84b0 500
nowanadzieja
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
nowanadzieja
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaIriss Iriss
nowanadzieja
  Mam na półce w domu książki, które tam postawiłem, mając 15, 17, 20 lat. Książki, które do mnie mówiły, kształtowały mnie, zmieniały moje myślenie. To ja jestem na tych półkach. Staję przed nimi, patrzę. Monolit grzbietów. Trwały. Wieczny. Mądrość pokoleń zamknięta w twardych oprawach. Wystarczy sięgnąć, otworzyć i stanąć mocniej na nogach. Wiem, kim jestem. Oto ja. Ale czasem wyciągam którąś z tych książek i czytam jakiś fragment. Ze zgrozą odkrywam, że nic już z nich do mnie nie mówi, że to tylko kolejny zwyczajny ciąg znaków w czarnym druku. Kim więc teraz jestem? Gdzie się podział tamten "ja"? Na tych półkach stoję ja, którym byłem kiedyś, a nie ten z dzisiaj. Ja też straciłem kontakt z samym sobą.
— Tomek Michniewicz
Reposted fromIriss Iriss viaKisune Kisune
nowanadzieja
0652 8cc9
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaKisune Kisune
nowanadzieja
4515 6c97
Reposted fromiamstrong iamstrong
4935 30f8 500
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce
nowanadzieja
4974 68c7 500
Reposted fromunique-wm unique-wm

February 14 2017

nowanadzieja
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl